:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ชื่อ: กิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ

2 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลดู่ใต้ ร่วมกับจิตอาสาชุมชนตำบลดู่ใต้ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ ณ บริเวณถนนเชื่อมต่อบ้านเจดีย์ ม.15 กับเทศบาลเมืองน่าน (บ่อบำบัดน้ำเสีย)

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร