:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ชื่อ: โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต

10 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายทรงพล อัชวากุล นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ กล่าวเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต พร้อมนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลดู่ใต้ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลดู่ใต้ ประกาศเจตนารมณ์ "งดให้ งดรับของขวัญ" NO GIFT POLICY ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร