:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ชื่อ: โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลดู่ใต้

19 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 19 มีนาคม 2566 นายทรงพล อัชวากุล นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำตำบลดู่ใต้ โดยนายอำเภอเมืองน่านเป็นประธานกล่าวเปิดงานการแข่งขันกีฬาประจำตำบลดู่ใต้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร