:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ชื่อ: โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

13 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 13 เมษายน 2566 นายทรงพล อัชวากุล นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ ประธานกล่าวเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้สูงอายุในเขตตำบลดู่ใต้ เข้าร่วม ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร