:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ชื่อ: โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2566

13 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 13 กันยายน 2566 นายทรงพล อัชวากุล นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ ประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลตำบลดู่ใต้ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทสบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลดู่ใต้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ ณ วัดป่าคอวัง วังวิโมกข์ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร