:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ชื่อ: โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน สำหรับเด็กปฐมวัย

7 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายทรงพล อัชวากุล นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน สำหรับเด็กปฐมวัยสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดู่ใต้ โดยมีเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ผู้ปกครองและเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลดู่ใต้ โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดู่ใต้ มาให้ความรู้ในครั้งนี้
**สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดู่ใต้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร