:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ชื่อ: พ่นน้ำเพื่อบรรเทาหมอกควันในพื้นที่

9 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลดู่ใต้ ออกดำเนินการพ่นน้ำเพื่อบรรเทาหมอกควันในพื้นที่ ตามนโยบายจังหวัดน่าน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร