:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ชื่อ: ขุดลอกคลองในพื้นที่ตำบลดู่ใต้

14 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลดู่ใต้ ลงพื้นที่ขุดลอกคลองในพื้นที่ตำบลดู่ใต้เพื่อเปิดทางระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร