:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ชื่อ: ฝึกและทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงาน

21 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลดู่ใต้ ร่วมฝึกและทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงาน ตามแผนเผชิญเหตุ ณ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ อ.เมือง จ.น่าน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร