:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ชื่อ: วัดป่าคอวัง วังวิโมกข์ จังหวัดน่าน

25 ก.พ. 2565

รายละเอียด:

วัดป่าคอวัง วังวิโมกข์ จังหวัดน่าน

- ภายในวัด บรรยากาศสงบมาก เย็นสบาย และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ที่มีหลักปฏิบัติที่ตรงตาม หลักพระพุทธศาสนา ที่ไม่ตึงไปจนทำให้ผู้มาปฏิบัติรู้สึกเครียด

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร