:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ติดต่อเรา

 

สำนักงานเทศบาลตำบลดู่ใต้
 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-600711
                                                                                                  สำนักปลัด                               ต่อ 101
                                                                                                  กองคลัง                                  ต่อ 102
                                                                                                  กองช่าง                                   ต่อ 103
                                                                                                  กองการศึกษา                           ต่อ 104
                                                                                                  นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้            ต่อ 105
                                                                                                  ปลัดเทศบาลตำบลดู่ใต้                ต่อ 106  
                                                                                                  รองนายกฯ (รองอุดมศักดิ์)          ต่อ 107
                                                                                                  รองนายกฯ (รองสมศักดิ์)            ต่อ 108
                                                                                                   เลขานุการนายกฯ                      ต่อ 109                      
                                                                                                   กิจการสภาเทศบาล                    ต่อ 110
                                                                                                   งานนิติการ                               ต่อ 111
                                                                                                   โทรสาร (FAX) : 054-600711      ต่อ 112

                                                                                                   งานสาธารณภัย แจ้งเหตุ 054-600811

E-mail : saraban@dutai.go.th
Website : www.dutai.go.th
Socail Network : Faceboook : เทศบาลตำบลดู่ใต้

 

 

แผนที่เทศบาลตำบลดู่ใต้

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น