:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ชื่อ: มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไใช้ในการปฏิบัติงาน

10 พ.ย. 2564

รายละเอียด:

มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไใช้ในการปฏิบัติงาน


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


documents_file_43_2023_2_24_408552.pdf