ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ วิสัยทัศน์ ตำบลดู่ใต้ เป็นชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญประจำตำบล พระธาตุเขาน้อยเด่นสง่า สูงค่าแหล่งโบราณคดี รักษ์ประเพณีพื้นบ้าน  เกษตรไร้สารทั้งตำบล คนดู่ใต้น้ำ

ประพฤติมิชอบ
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ศาลปกครอง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGPสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/05/2562
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
1,340
เดือนที่แล้ว
2,681
ปีนี้
12,002
ปีที่แล้ว
27,272
ทั้งหมด
67,972
ไอพี ของคุณ
35.170.82.159E-service

-:- ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานวิชาการ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลดู่ใต้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสาย งานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานวิชาการ 
-:- ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิชาการที่ว่าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบเพื่อแข่งขันสอบคัดเลือก พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิชาการที่ว่าง ของเทศบาลตำบลดู่ใต้ 
-:- การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) 
-:- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
-:- ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล 
-:- ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภป.๑) ประจำปี 2565 
-:- ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 
-:- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล 
-:- รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

อนุมัติงบประมาณก่อสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำสมุน
มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับผู้ป่วยโควิด-19 รักษาตัวหายแล้ว
เข้าร่วมประชุม ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต) ตำบลดู่ใต้
ร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เกี่ยวกับแนวทางการทำลายเชื้อ covid19
ร่วมพิธีสู่ขวัญและสูมาคารวะรดน้ำดำหัวพร้อมขอพร #ท่านนายกเอ๋ (ทรงพล อัชวากุล) นายกเทศมนตรีตำบลดู่ และภริยา และคณะผู้บริหาร
ลงพื้นที่ บ้านดู่เหนือพัฒนา ม.12 บริเวณโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลน่านราม ตรวจสอบตลิ่งริมแม่น้ำสมุน เกิดการทรุดตัวเบื้องต้นทราบว่าเกิดจากบริษัทซีแพคปล่อยน้ำทิ้งบริเวณตลิ่งทำให้ดินเกิดการทรุดตัว

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
ประกาศราคากลาง

  วัดพระธาตุเขาน้อย
  หออัตลักษณ์น่าน
  วัดป่าคอวัง วังวิโมกข์ จังหวัดน่าน


  กลุ่มมาทิพย์ผ้าทอ บ้านดู่ใต้ หมู่ที่ 2
  กลุ่มทอผ้าวัดกู่เสี้ยว บ้านเชียงราย หมู่ที่ 8
  กลุ่มแคบหมู่ บ้านธงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14
  ระบบงานต่างๆร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจสอบอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างegpสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสาธารณะระบบบันทึกสถิติอุบัติเหตุจองคิวชำระภาษีออนไลน์ลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงลงทะเบียนศูนย์เด็กเล็กลิงค์หน่วยงานภายนอกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)กระทรวงมหาดไทย กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.ICT กรมการจัดหางาน กรมบัญชีกลาง คลังข่าวมหาดไทยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สท้องถิ่นจังหวัดน่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAจังหวัดน่าน