ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ วิสัยทัศน์ ตำบลดู่ใต้ เป็นชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญประจำตำบล พระธาตุเขาน้อยเด่นสง่า สูงค่าแหล่งโบราณคดี รักษ์ประเพณีพื้นบ้าน  เกษตรไร้สารทั้งตำบล คนดู่ใต้น้ำ

ประพฤติมิชอบ
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ศาลปกครอง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGPสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/05/2562
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
110
เดือนนี้
110
เดือนที่แล้ว
2,618
ปีนี้
24,776
ปีที่แล้ว
20,146
ทั้งหมด
53,474
ไอพี ของคุณ
52.90.49.108

ร่วมแสดงความคิดเห็น การจัดทำเทศบัญญัติ

E-service-:- ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 
-:- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล 
-:- รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
-:- ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-:- ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-:- ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล 
-:- ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 (ครั้งที่2) 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและขึ้นบัญชีผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ 
-:- ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและค่าขยะ ประจำปีงบประมาณ 2564 

นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและข้อราชการอื่นๆให้กับพนักงานเทศบาลตำบลดู่ใต้
มอบน้ำดื่มในงานศพนายสวัสดิ์ สวนทะ
สำรวจที่ดินบริเวณท่าน้ำเจดีย์ ม.4,ม.15
ประชุม ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลดู่ใต้
สำรวจและเยี่ยมบ้านผู้ยื่นขอทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน บ้านธงใหม่พัฒนา หมู่ 14
ร่วมงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย ประจำปี 2564

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลดู่ใต้ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลดู่ใต้ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ2564 
-:- สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2564 
-:- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564  
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 
-:- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563 
-:- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หออัตลักษณ์น่าน
วัดป่าคอวัง วังวิโมกข์ จังหวัดน่าน
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุโสฬสเจดีย์ วัดเจดีย์


ระบบงานต่างๆร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจสอบอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างegpสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสาธารณะระบบบันทึกสถิติอุบัติเหตุจองคิวชำระภาษีออนไลน์ลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงลงทะเบียนศูนย์เด็กเล็กลิงค์หน่วยงานภายนอกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)กระทรวงมหาดไทย กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.ICT กรมการจัดหางาน กรมบัญชีกลาง คลังข่าวมหาดไทยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สท้องถิ่นจังหวัดน่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAจังหวัดน่าน