ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ วิสัยทัศน์ ตำบลดู่ใต้ เป็นชุมชนปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยว คำขวัญประจำตำบล พระธาตุเขาน้อยเด่นสง่า สูงค่าแหล่งโบราณคดี รักษ์ประเพณีพื้นบ้าน เกษตร

ประพฤติมิชอบ


facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

ข่าวสารอาเซียน

ศาลปกครอง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/05/2562
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
4,690
เดือนที่แล้ว
3,448
ปีนี้
4,690
ปีที่แล้ว
39,726
ทั้งหมด
100,386
ไอพี ของคุณ
18.207.238.28

นางชุติมา เมฆบังวัน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางนิภาพันธ์ พันชน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายประทีป ปัญญา
นิติกรชำนาญการ


นางศิริกาญจน์ คำฟู
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ


นางสาววาริกา โพธ์แก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางเนตรชนก ไทยสำราญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


สิบเอกธีรพันธ์ คำลือ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวณัฐธิดา นามวงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางปิยะพร อินทิพย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


สิบเอกจักรี ไชยวุฒิ
เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ปฏิบัติงาน


สิบเอกศรัณย์ พรมเกษา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางนภารัตน์ มีบุญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวชญามน จันอูน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวสุมลทิพย์ กันตา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายจิตร อิ่นแก้ว
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง


นายวิเชียร ไชยเสน
นักการ


นางสาวณัฐสุดา กันตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นางสาวณัฐกานต์ คำอินทร์
ผู้ช่วยนิติกร


นางสาวเหมือนฝัน ศรีธิ
ผู้ช่วยงานพัฒนาชุมชน


นางสาวพิมพ์ชนก กองคำ
เจ้าหน้าที่ผลิตและพิมพ์เอกสาร


นางสาวเกวลิน ไชยเสน
ปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องทิ่น


นางสาวรัตติภรณ์ ธิราช
ปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องทิ่น


นายธนารักษ์ ไชยธรรม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน ฯ


นายสุนทร ดู่ปัญญา
คนงานทั่วไป


นายนิเรศ ศรีอาค๊ะ
คนงานทั่วไป