ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ วิสัยทัศน์ ตำบลดู่ใต้ เป็นชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญประจำตำบล พระธาตุเขาน้อยเด่นสง่า สูงค่าแหล่งโบราณคดี รักษ์ประเพณีพื้นบ้าน  เกษตรไร้สารทั้งตำบล คนดู่ใต้น้ำใจงาม

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ประพฤติมิชอบ

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ศาลปกครอง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/05/2562
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
593
เดือนที่แล้ว
1,656
ปีนี้
11,891
ปีที่แล้ว
8,552
ทั้งหมด
20,443
ไอพี ของคุณ
3.228.220.31
ประวัติความเป็นมา

 

เล่าขานตำนาน...ตำบลดู่ใต้

     ตำบลดู่ใต้เดิมมีชื่อว่า “ตำบลดู่” กำเนิดมาจาก “บ้านดู่ใต้” หรือ “บ้านดู่” อยู่ทางตอนใต้ของอำเภอเมืองน่าน เริ่มจัดตั้งเป็นตำบลครั้งแรกในปลายรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้ได้รับแต่งตั้ง จากผู้ครองนครน่าน ให้เป็นกำนันคนแรก หรือสมัยนั้นเรียกว่า “แคว่น” คืน นายแสนขันฤทธิ์ ดู่จันทร์ศักดิ์ ในปี พ.ศ. 2447 ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อ “บ้านดู่” เป็น “บ้านดู่ใต้” เนื่องจาก “บ้านดู่” ในอำเภอเมืองน่าน มี 2 แห่งคือ “บ้านดู่” ที่ตำบลพงษ์เปลี่ยนเป็น “บ้านดู่พงษ์” ส่วน “บ้านดู่” ทางตอนใต้ของอำเภอเมืองน่าน เปลี่ยนเป็น “บ้านดู่ใต้” ในปี พ.ศ. 2486 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ทางราชการมีนโยบายย้ายที่ทำการจังหวัดบางส่วนไปอยู่ต่างอำเภอ เพื่อความปลอดภัย และยุบบางตำบลรวมกับตำบลกองควาย จนถึงปี พ.ศ. 2490 หลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 ยุติ ตำบลดู่ใต้แยกออกจากตำบลกองควาย ในปี พ.ศ. 2499 ทางราชการได้จัดตั้งการปกครองตำบลเป็น “สภาตำบล” ในปี 2537 ทางราชการ ได้จัดตั้ง “สภาตำบล” ที่เข้าหลักเกณฑ์ให้เป็น “องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ใต้”

 

การยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลดู่ใต้
      เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นเทศบาลตำบลดู่ใต้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป (ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553)