ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ วิสัยทัศน์ ตำบลดู่ใต้ เป็นชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญประจำตำบล พระธาตุเขาน้อยเด่นสง่า สูงค่าแหล่งโบราณคดี รักษ์ประเพณีพื้นบ้าน  เกษตรไร้สารทั้งตำบล คนดู่ใต้น้ำ

ประพฤติมิชอบ
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ศาลปกครอง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGPสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/05/2562
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
1,340
เดือนที่แล้ว
2,681
ปีนี้
12,002
ปีที่แล้ว
27,272
ทั้งหมด
67,972
ไอพี ของคุณ
35.170.82.159

1
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานวิชาการ,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
25 มีนาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลดู่ใต้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสาย งานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานวิชาการ,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
08 มีนาคม 2565

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิชาการที่ว่าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบเพื่อแข่งขันสอบคัดเลือก พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิชาการที่ว่าง ของเทศบาลตำบลดู่ใต้,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
08 มีนาคม 2565

การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖),เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
09 กุมภาพันธ์ 2565

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
24 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
04 มกราคม 2565

ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภป.๑) ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
24 ธันวาคม 2564

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

25 พฤศจิกายน 2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล

18 พฤศจิกายน 2564

รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
28 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
27 ตุลาคม 2564

ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
01 ตุลาคม 2564

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
30 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th

ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล

28 กันยายน 2564

ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 (ครั้งที่2),เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 (ครั้งที่2)
23 กรกฎาคม 2564

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (71 รายการ)