ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ วิสัยทัศน์ ตำบลดู่ใต้ เป็นชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญประจำตำบล พระธาตุเขาน้อยเด่นสง่า สูงค่าแหล่งโบราณคดี รักษ์ประเพณีพื้นบ้าน  เกษตรไร้สารทั้งตำบล คนดู่ใต้น้ำ

ประพฤติมิชอบ
facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

ข่าวสารอาเซียน

ศาลปกครอง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/05/2562
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
67
เดือนที่แล้ว
3,407
ปีนี้
26,444
ปีที่แล้ว
27,272
ทั้งหมด
82,414
ไอพี ของคุณ
3.234.210.25

1
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชน เพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากกรณีกระแสไฟฟ้ารั่วในช่วงฝนตก,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
16 กันยายน 2565

ประกาศ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th

.

01 กันยายน 2565

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลาก น้ำท่วมขัง ระหว่างวันที่ 20-25 กรกฎาคม 2565,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
20 กรกฎาคม 2565

ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดิน ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th

.

24 มิถุนายน 2565

ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th

.

23 มิถุนายน 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th

.

09 พฤษภาคม 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานวิชาการ,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
25 มีนาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลดู่ใต้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสาย งานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานวิชาการ,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
08 มีนาคม 2565

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิชาการที่ว่าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบเพื่อแข่งขันสอบคัดเลือก พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิชาการที่ว่าง ของเทศบาลตำบลดู่ใต้,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
08 มีนาคม 2565

การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖),เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
09 กุมภาพันธ์ 2565

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
24 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
04 มกราคม 2565

ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภป.๑) ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
24 ธันวาคม 2564

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

25 พฤศจิกายน 2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล

18 พฤศจิกายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (77 รายการ)