ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ วิสัยทัศน์ ตำบลดู่ใต้ เป็นชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญประจำตำบล พระธาตุเขาน้อยเด่นสง่า สูงค่าแหล่งโบราณคดี รักษ์ประเพณีพื้นบ้าน  เกษตรไร้สารทั้งตำบล คนดู่ใต้น้ำ

ประพฤติมิชอบ
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ศาลปกครอง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGPสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/05/2562
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
1,508
เดือนที่แล้ว
2,606
ปีนี้
1,508
ปีที่แล้ว
27,272
ทั้งหมด
57,478
ไอพี ของคุณ
54.91.62.236

2
ประชาสัมพันธ์การเปิดราคากลางการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 12 บ้านดู่เหนือ บ้านดู่ใต้ และบ้านดู่เหนือพัฒนาตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
30 เมษายน 2564

เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
28 เมษายน 2564

ประชาสัมพันธ์การเปิดราคากลางการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคอวัง หมู่ที่ 9 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
26 เมษายน 2564

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่1 หมู่ที่2 และหมู่ที่12 บ้านดู่เหนือ บ้านดู่ใต้ และบ้านดู่เหนือพัฒนาตามแบบมาตรฐานของทรัพยากรน้ำ,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
19 เมษายน 2564

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT),เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
09 มีนาคม 2564

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT),เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
09 มีนาคม 2564

ขอความอนุเคราะประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
05 มีนาคม 2564

ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดู่ใต้และนายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับหน้าด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาลดู่ใต้ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.30 หมู่ที่1-15 จำนวน 54 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 35,093.15ตารางเมตร,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
02 กุมภาพันธ์ 2564

รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างในโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่ 2,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
22 มกราคม 2564

การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖),เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
07 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย  พ.ศ. 2563,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
30 ธันวาคม 2563

การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
24 ธันวาคม 2563

|<<<12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 5  (66 รายการ)