ข่าวล่าสุด


ตราสัญลักษณ์ ของ เทศบาลตำบลดู่ใต้ ประกอบด้วย วงกลมด้านนอกสองชั้น มีเส้นรอบวงสองเส้น มีชื่อเทศบาลตำบลดู่ใต้อยู่ด้านบน มีชื่ออำเภอ จังหวัด อยู่ด้านล่าง มีลายดอกไม้ผลิบาน เป็นตัวแบ่งกึ่งกลางของวงกลม วงด้านในมีเส้นรอบวงหนึ่งเส้น ภายในประกอบด้วยอุโบสถวัดพระธาตุเขาน้อยและยอดเจดีย์พระธาตุเขาน้อย ซึ่งเป็นโบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านมายาวนาน แสดงถึงประวัติศาสตร์ ความมีเอกภาพ และเอกลักษณ์ ของประชาชนตำบลดู่ใต้ ซึ่งสื่อความหมายได้ดังนี้

อุโบสถ หมายถึง ความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรือง ความอุดมสมบูรณ์ ของสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และประเพณีอันดีงาม สืบทอดกันมายาวนาน เป็นศูนย์รวมของประชาชนชาวพุทธ บ่งบอกถึงการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ความสามัคคีและความสงบ

ยอดเจดีย์ หมายถึง ความฉลาดเฉียบแหลมของประชาชนตำบลดู่ใต้ ในการพัฒนาอันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและสร้างความผาสุกอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน

 

จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.