:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

งานบริการสาธารณะ
นายกมล กองประเสริฐ
พนักงานประจำรถขยะ
นายเจษฏา บุญมา
พนักงานประจำรถขยะ
นายสกุล ภิวงค์
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายวิชาญ สุจริต
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายสุวรรณ บุญมา
พนักงานประจำรถขยะ
นายสิงห์ อิ่นแก้ว
พนักงานประจำรถขยะ
นายธวัชชัย คำแปง
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายรณภูมิ ศรีอาค๊ะ
พนักงานประจำรถขยะ
นายสุรศักดิ์ ตันโน
พนักงานประจำรถขยะ
นายวิวัฒน์ ภิวงค์
พนักงานประจำรถขยะ