:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ชื่อ: ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนทับหน้าด้วยแอสฟัลท์ติกภายในเขต ตำบลดู่ใต้เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 8 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_79_3_1_432.pdf