:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ชื่อ: ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ตำบลดู่ใต้เขต 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 9 พ.ย. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_83_8_46_821.pdf