:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ชื่อ: ลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่

26 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลดู่ใต้ ออกหน่วยเคลื่อนที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 25-27 ตุลาคม 2565

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร