:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ชื่อ: โครงการการสร้างความรอบรู้ในการใช้ยาเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

25 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายอุดมศักดิ์ ศรีธิ รองนายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ เป็นประธานเปิดโครงการการสร้างความรอบรู้ในการใช้ยาเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ.หอประชุมเทศบาลตำบลดู่ใต้
จัดโดย ศพอส.ตำบลดู่ใต้
????สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเทศบาลตำบลดู่ใต้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร