:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ชื่อ: โครงการสูงวัยใส่ใจกฎจราจร ป้องกันอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ 2566

4 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายทรงพล อัชวากุล นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ เป็นประธานเปิดโครงการสูงวัยใส่ใจกฎจราจร ป้องกันอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้สูงอายุตำบลดู่ใต้ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดู่ใต้
**สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดู่ใต้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร