:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลดู่ใต้ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดู่ใต้ ประจำปีงบประมาณ 2566

22 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_233_2023_2_24_9736.pdf