:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลดู่ใต้ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปีงบประมาณ 2565 ขายโดยวิธีทอดตลาด

22 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_234_2023_2_24_29170.pdf