:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ชื่อ: วัดพระธาตุเขาน้อย

25 มี.ค. 2565

รายละเอียด:

วัดพระธาตุเขาน้อย

“วัดพระธาตุเขาน้อย” เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกของตัวเมืองน่าน องค์พระธาตุมีลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา    หน้าวัดมีทางขึ้นเป็นบันไดนาคจำนวน 303 ขั้น บริเวณวัดถือเป็นจุดเดียวที่มองเห็นเมืองน่านได้จากมุมสูง หากมองจากวัดพระธาตุเขาน้อยสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน ปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์ได้ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร วัดพระธาตุเขาน้อยถือได้ว่าเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองน่าน ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มาตลอด และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ.2523

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร