:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ชื่อ: ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสมุร หมู่ที่ 12 บ้านดู่เหนือพัฒนา ตำบลดู่ใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 17 พ.ค. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_80_5_41_100.pdf