:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ชื่อ: ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนทับหน้าด้วยแอสฟัลท์ติกภายในเขต ตำบลดู่ใต้เขต 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 24 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_81_6_30_611.pdf